Propozície

Kompletné propozície na Vrakunský beh 2022


Vrakunský beh 2022

10. ročník amatérskeho behu.

Usporiadateľ:

Občianske združenie Šport a zdravie

Na križovatkách 31/B

Bratislava 

V spolupráci:

M.Č. Vrakuňa

Miestny úrad Bratislava – Vrakuňa

Šíravská 8, 821 07 Bratislava

Miesto konania:

Nábrežie Malého Dunaja, Malodunajská ulica

Bratislava - m.č. Vrakuňa

Dátum konania:

11.09.2022

Čas konania:

8:30– 10:45 Registrácia a prezentácia účastníkov

10:00 Štart detí a mládeže podľa kategórii

11:00 Štart hlavného behu a Nordic Walking

12:30 Vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien

Trať a povrch hlavného preteku:

Povrch: Čiastočne asfaltový, časť zámková dlažba, časť prírodný spevnený povrch.

Trať: Okruh má 5km, bežci na 10km pôjdu okruh dva krát.

Trať a povrch deti a mládež:

Povrch: Zámková dlažba

Trať: od 300 do 1600 m podĺa vekovej kategórie

Registrácia účastníkov online:

Registrácia je možná cez nášho partnera, ktorý zabezpečuje časomieru.

Registrácie je možné vykonať aj na mieste v deň konania behu od 8:30 – 10:45.

Prezentácia mládeže:

Mládež sa nemusí registrovať, kategórie sa budú púštať priebežne.

Štartovné:

Online - 13€

Registrácia na mieste - 15€

Dĺžky behov:

Dospelí – Beh 5km, 10km 

Nordic Walking – 5km, 10km 

Mládež – 200m až 1600m – podľa vekovej kategórie – bez poplatku a bez registrácie

Kategórie:

Muži:

M 39 - do 39 rokov

M 40 - 40 až 49 rokov

M 50+ - nad 50 rokov

Ženy:

Z 39 – do 39

Z 40 – 40 až 49 rokov

Z 50+ – nad 50 rokov

Nordic Walking:

Muž:

MNW 45 – do 45 rokov

MNW 45+ – nad 45 rokov

Ženy:

ZNW 45 – do 45 rokov

ZNW 45+ - nad 45 rokov

Deti a mládež do 15 rokov:

3-4 – 200m

5-6 – 400m

7-8 – 600m

9-10 – 800m

11-12 – 1200m

13-15 – 1600m

Kontakt:

Telefón: +421 903 128 615

e-mail: info@vrakunskybeh.sk

Organizátor Občianske združenie Šport a zdravie si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciach, resp. organizáčných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z diciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá prihlásený nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať časť štarovného poplatku.